Handleidingen

Dit is een pagina in ontwikkeling. Wordt vervolgd..

Table of Contents

'''D-STAR''' is een protocol voor de digitale transmissie van spraak en data in amateur radio. Een beschrijving van het protocol en zijn geschiedenis is te vinden op D-STAR. Op deze pagina wordt het praktische gebruik van D-STAR behandeld.

Basics

Net als in elke andere mode, zijn er verschillende manieren om D-STAR verbindingen te maken. Voordat we naar D-STAR gaan een kleine excursie in de wereld van de telecommunicatie:

Routing in het telefoonnetwerk

Iedereen - nou ja, bijna iedereen - kent het telefoonnetwerk. Hier heeft elke deelnemer een lokaal telefoonnummer. Echter dit nummer alleen is niet altijd voldoende om alle deelnemers bereiken. Daarom is het lokale netnummer en landcodes uitgevonden. Een complete telefoonnummer ziet er bijv. als volgt uit:

0031 6789 54321 <- internationaal (0031 of +31 voor NL)
0 6789 54321 <- nationaal (met 0 voor het netnummer)
54321 <- lokaal

Als je in hetzelfde lokale netwerk bent, hoef je niet alle route informatie, zoals internationaal en nationaal te gebruiken. Alleen het lokale nummer is nodig. Dit is dan net zoiets als een simplex verbinding.
Als je niet in het lokale netwerk bent moet je nationaal of eventueel internationaal toevoegen. Geef je de informatie verkeerd in dan krijg je "Verkeerd verbonden", "Dit nummer is niet bekend", of iets dergelijks.

Routing met D-STAR

In de amateurradio wereld heeft elke deelnemer zijn roepnaam. Met die roepnaam roep je in simplex verkeer gewoon mijn gesprekspartner op. Dit is in D-star in simplex mode niet anders. Het is voor simplex mode niet nodig om de roepnaam in de set te programmeren maar het is beter dit wel te doen, zodat het tegenstation deze roepnaam ook in zijn display ziet.

Een D-Star repeater bestaat in de regel uit een tot vier radio-modules (2m, 70cm, 23cm en eventueel 23cm data) en een gateway computer verbonden met het internet. Deze modules worden met letters aangeduid: C voor 2m, B voor 70cm, A voor 23cm (23cm spraak DV en data DD) en G voor de gateway. Bij Icom repeaters is er ook nog de repeatercontroller, die min of meer verborgen is voor de gebruiker. Deze wordt hier alleen voor de volledigheid vermeld.

Volgens het D-Star protocol moet een roepnaam uit acht tekens bestaan. Als voorbeeld PA0ABC op 70cm zijn dit zes tekens voor PA0ABC plus een spatie en de letter B. Is de roepnaam korter dan moet dit aangevuld worden met spaties. Voor de betere leesbaarheid wordt verder in dit artikel de _ gebruikt om een spatie aan te geven. Dus PA0ABC_B. Deze underscore mag niet in de zend/ontvanger ingevoerd worden, maar moet in plaats daarvan een spatie ingevoerd worden.

D-STAR Repeater

Voor een repeater hebben we verschillende mogelijkheden, afhankelijk hoe de repeater samengesteld is, (Icom of zelfbouw), met of zonder gateway, een of meerdere frequenties. Alleen 2m, of meer frequenties, bijvoorbeeld 2m en 70cm, ter beschikking.

Lokaal Repeatergebruik

In het voorbeeld wordt de Repeater DB0HRF, op de Feldberg in de Taunus, met 70cm (DB0HRF B), 23cm (DB0HRF A (DV en DD) en Gateway (DB0HRF G).
Wil DA1AAA DB2BBB op 70 cm oproepen, dan moet hij de volgende parameters in zijn set ingeven:

Lokale aanroep op 70cm

bij DA1AAA 12345678 <—-> bij DB2BBB 12345678
UrCall: CQCQCQ UrCall: CQCQCQ
Rpt1: DB0HRF_B Rpt1: DB0HRF_B
Rpt2: DB0HRF_G Rpt2: DB0HRF_G
MyCall: DA1AAA MyCall: DB2BBB

Sommigen zullen zich afvragen waarom de Gateway en RPT2 zijn ingevoerd, terwijl er alleen lokaal gewerkt wordt en waarom in de UrCall niet DB2BBB maar CQCQCQ staat. In feite hoeft er voor een lokale verbinding geen van beide ingevoerd te worden. Echter als de repeater via de gateway gekoppeld is, of een andere amateur via een Dongle, dan kunnen deze de uitzending alleen horen als de RPT1 en RPT2 ingevuld zijn en de UrCall op CQCQCQ staat. Doet men dit niet dan zou een aangekoppelde amateur denken dat de repeater vrij is en zou er snel een chaos kunnen ontstaan. Daarom is het verstandig om de '''standaardinstelling''' voor het bovenstaande voorbeeld in een geheugen van de set te programmeren zodat deze snel opgeroepen kan worden.

Crossband Repeater

Heeft een repeater meerdere modules, dan kan er van module naar module gewerkt worden. Is nu in ons voorbeel DA1AAA op 70 cm en DB2BBB op 23 cm, dan zien de instellingen van beiden er als volgt uit:

Crossband von 70cm naar 23cm

bij DA1AAA 12345678 <—-> bij DB2BBB 12345678
UrCall: CQCQCQ UrCall: CQCQCQ
Rpt1: DB0HRF_B Rpt1: DB0HRF_A
Rpt2: DB0HRF_A Rpt2: DB0HRF_B
MyCall: DA1AAA MyCall: DB0HRF

De repeatercontroller (Bij Icom systemen) zorgt er nu voor dat de data van DA1AAA, die op de 70cm module ontvangen worden, naar de 23cm module gestuurd worden en aldaar uitgezonden worden. Omgekeerd wordt de 23cm uitzending van DB2BBB naar 70cm geleid. De gateway-computer is niet betrokken bij deze verbinding.

Verbindingen via een Gateway

Het grote voordeel van D-Star is de mogelijkheid om via een gateway wereldwijde verbindingen te maken. Hiervoor zijn de verschillende mogelijkheden beschikbaar:

Callsign-routing naar een bepaalde amateur.

Callsign-routing naar een bepaalde repeater.

Multicast groepsoproep over meerdere repeaters.

CQ-oproep via Dplus over een andere repeater.

Conferentie over Dplus reflectoren.

Conferentie over Dxtra reflectoren.

<—- D-Star standaard, hiervoor moet je geregistreerd zijn. (*)

<—- D-Star standaard, hiervoor moet je geregistreerd zijn. (*)

<—- D-Star standaard.

<—- Uitbreiding Dplus.

<—- Uitbreiding Dplus.

<—- Uitbreiding Dxtra.

Al deze verschillende mogelijkheden zijn gelijktijdig te gebruiken. Helaas leidt dit vaak tot chaos. Dplus en Dxtra zijn in de regel niet gelijktijdig beschikbaar, alhoewel zijn er wel systemen waar men hiertussen kan schakelen.

''Het is de auteur echter niet bekend of dit klopt. Het is van via via. Dus iemand die hier iets meer over kan vertellen is uitgenodigd om dit aan te passen.''

De originele D-star standaard kon alleen overweg met de eerste drie mogelijkheden en als men deze vermengd met de Dplus/Dxtra uitbreidingen komt het snel tot onduidelijkheden.
Vaak is het voldoende om tijdens het CQ geven of een beaald station aan te roepen, ook te vermelden via welk syteem met de aanroep doet. Het is wel niet hetzelfde, maar kan vergeleken worden met het CQ geven op de 20m band. Op 20m geef je ook op de volgende manier CQ: "CQ 20m, CQ 20m, hier is PA0AAA". Het is niet hetzelfde maar kan wel een boel misverstanden voorkomen.

(*) In het US-trust net is hiervoor een eenmalige registratie benodigd. Hierbij geef je de standaard terminal op. Of je voor een Multicast groepsoproep ook geregistreerd moet zijn is niet helemaal duidelijk.

Callsign-Routing direkt

In dit voorbeeld wil DA1AAA contact opnemen met DB2BBB, maar weet niet waar DB2BBB is. Het D-star syteem heeft dit opgeslagen, want iedere keer dat DB2BBB zijn PTT ingedrukt heeft, slaat het systeem via verschillende manieren de zogenaamde LastHeard informatie op. Voor dit voorbeeld nemen we aan dat DB2BBB naar Fulda gereden is en daar via DB0WK, op 70cm QRV is. (Iets wat DA1AAA niet weet, of weten moet)

De instellingen:

Callsign-Routing oproep direct

bij DA1AAA 12345678 <—-> bij DB2BBB 12345678
UrCall: DB2BBB UrCall: DA1AAA
Rpt1: DB0HRF_B Rpt1: DB0WK_B
Rpt2: DB0HRF_G Rpt2: DB0WK_G
MyCall: DA1AAA MyCall: DB2BBB

De gateway DB0HRF "kijkt" nu in zijn database na waar DB2BBB het laatst gehoord is en stelt vast dat DB2BBB het laatst op DB0WKB gehoord is. DB0HRF zend nu de pakketjes via het internet naar DB0WKG die het op zijn beurt via DB0WK__B uitzendt. Hoort DB2BBB nu de oproep, dan moet hij de roepnaam van DA1AAA opvangen. Hiervoor hebben de meeste D-star zend/ontvangers een RX-CS functie. Met deze toets, of menufunctie, haalt DB2BBB de roepnaam van DA1AAA binnen en zet deze in het Urcall veld. Hij kan nu de aanroeper beantwoorden en het contact is gelegd.

DA1AAA moet in dit geval op de volgende manier roepen: "DB2BBB DB2BBB hier roept DA1AAA via DB0HRF B". Als er op deze manier een oproep wordt gedaan, weet DB2BBB, dat hij de RX-CS functie moet gebruiken, zodat zijn antwoord bij DA1AAA terecht komt. Bij de IC-92 zit deze toets rechts onder. Drukt men deze toets enige seconden in dan wordt de laatst gehoorde roepnaam (Received Callsign = RX-CS) in het Urcall-veld gezet. Als je met een hand de toets ingerukt houdt, kan je met de kanaalkiezer door de lijst met laatst gehoorde roepnamen bladeren en er een uitkiezen.

Callsign-Routing via repeaters

Je kan ook gericht op een bepaalde repeater CQ roepen. Hiervoor moet je de roepnaam en de bandmodule (B, C, enz.) adresseren. Nemen we aan dat DB1AAA roept over DB0HRF 70cm en zoekt verbinding met Munchen, DB0TVM 70cm. Verder nemen we aan dat DB2BBB in Munchen is en antwoord geeft op de CQ-oproep:

Callsign-Routing Repeater CQ-oproep

bij DA1AAA 12345678 <—-> bij DB2BBB 12345678
UrCall: DB0TVM_B UrCall: DA1AAA
Rpt1: DB0HRF_B Rpt1: DB0TVM_B
Rpt2: DB0HRF_G Rpt2: DB0TVM_G
MyCall: DA1AAA MyCall: DB2BBB__

Amateur DA1AAA zet /DB0TVMB in het bestemmingsadres (UrCall). Hier vervalt de spatie tussen DB0TVM en de "B" weg omdat volgens de D-star standaard het adresveld maar 8 tekens groot is. Teken een van het UrCall veld is een / (schuine streep), zodat de gateway kan zien: '''Let op, nu moet ik een repeater roepen''' en daarom volgt er zonder spatie de "B" voor de 70cm module van de repeater. Alle uitzendingen van DA1AAA worden nu naar de repeater in Munchen gestuurd.

De QSO partner DB1BBB moet nu weer de RX-CS van zijn set gebruiken om DA1AAA in het UrCall te kopieren. Het terugzenden werkt op dezelfde manier als bij de direkte Callsign-routing, zoals in het stukje hierboven beschreven is. De uitzendingen van DA1AAA worden omgeleid naar de repeater waar DA1AAA het laatst gehoord werd. Natuurlijk kan DB1BBB ook de repeater, /DB0HRFB in dit geval, rechtstreeks instellen en opslaan in zijn set. Op deze manier kan hij snel weer een CQ-oproep richting Taunus doen.

D-Star algemeen

D-Star startershandleiding (dstarvlaanderen)

D-Star en DCS informatie

*Diverse informatie verzorgd door PA3CPI

D-Star handleidingen

*Informatieve site van PD0BEL met diverse handleidingen

Hotspot/Repeater

G4KLX startershulp

Dit is een separate pagina op deze Wiki met de beschrijving van de software van G4KLX. Op deze pagina vindt je de standaard schermvoorbeeld. De meest gebruikte instellingen worden besproken en aangegeven welke waarden je hiermee in moet stellen.

Als laatste wordt kort beschreven hoe de verschillende modules op de PC opgestart worden en hoe de werking van de modules zichtbaar wordt.

-

KZU distributie

Ten behoeve van de KZU distributie is er een separate handleiding beschikbaar KLXtool

Hotspot-pakket installatie op Raspberry Pi

Download de drie onderstaande zip-files voor een complete Raspberry Pi-hotspot installatie-handleiding.
Behalve de text-installatiedocumenten bevat deze handleiding ook audio-installatiebestanden waarin de installatie wordt voorgelezen.
Het streven is om met behulp hiervan de installatie eenvoudiger uit voerbaar te maken voor mensen met dyslectie en slechtzienden.

Dank aan Jan, PA0JAD voor deze bijdrage

Hotspot bestand 1

Hotspot bestand 2

Hotspot bestand 3

Raspberry Pi

LINUX (Raspberry Pi)

Linux Shell introduction ==

Hardware Tips & Truuks

ID51 handleiding Link how to

*Handleiding in (doc) formaat

CCS

Over CCS is nog niet veel documentatie beschikbaar.
De enige documentatie die beschikbaar is komt uit http://groups.yahoo.com/group/ircDDBGateway/

CCS is een nieuwe loot aan de D-star boom.

Het is niet bedoeld als vervanging van de huidige route protocollen. Maar bedoeld als aanvulling hierop.
Met de ircddb routing is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een verbinding op te bouwen naar een persoonlijke hotspot.
Het ircddb protocol staat namelijk alleen toe om naar repeaters/hotspots met een ATOF een verbinding op te bouwen.

Voor CCS zijn een aantal vereisten.'

  • Je moet in het bezit zijn van een persoonlijke DTMF code.
  • Je moet de juiste software geinstalleerd hebben.
  • De software moet op bepaalde poorten vanuit het internet benaderd kunnen worden.

De persoonlijke DTMF-code is aan te vragen op http://ham-digital.net/ Dit is eenmalig en is zonder kosten.

Op de webpagina http://dcs.xreflector.net/dtmf.php kan door het ingeven van een call de bijbehorende DTMF-code van een amateur opgezocht worden.
Door op een vlaggetje te klikken krijg je alle DTMF-codes van het betreffende land te zien.

De meeste software is inmiddels voorzien van de mogelijkheid om CCS te gebruiken. Uiteraard moeten de beide repeaters/hotspots voorzien zijn van CCS compatibele software.

Wil je vanuit je eigen hotspot naar een ander connecten dan moet minimaal UDP-poort 30061 inkomend open zijn.
Als je ook toe wilt staan dat anderen jouw kunnen connecten dan moeten de UDP-poorten 30062 t/m 30065 enveneens inkomend open zijn.
Is de software via een router op het internet aangesloten dan moeten de genoemde poorten naar het interne IP van de software doorgezet worden.

Zijn al deze hordes genomen dan kan door middel van het intoetsen van de viercijferige DTMF-code tijdens zenden en vervolgens even de PTT loslaten. Als het goed is zie je nu in het display van de radio/UP4DAR dat de verbinding is opgebouwd. Het tegenstation hoort als het goed is een piepje en ziet jouw call in het display.

Voor het beëindigen van de verbinding geef je tijdens het zenden een DTMF A De verbinding wordt nu afgesloten.

'''Let wel op''', ben je verbonden met een reflector, bijvoorbeeld DCS007 B, dan moet het tegenstation unlinken om te zorgen dat de verbinding buiten de reflector om gaat.

Dit is gedaan om te zorgen dat een lopend QSO niet onderbroken wordt.

Ook is het raadzaam om tijdens de beta van de software te controleren op het ccs live dashboard http://ccs001.xreflector.net/live_seite/ of de verbinding wordt opgebouwd.

Voor CCS zijn de volgende servers beschikbaar:

CCS001 OLD SYSTEM (Switzerland)
CCS002 NEW Protocol (Switzerland)
CCS004 NEW Protocol (Switzerland)
CCS005 NEW Protocol (Great Britain )
CCS006 NEW Protocol (USA )
CCS007 NEW Protocol (Nederland)
CCS010 NEW Protocol (Sweden )
CCS017 NEW Protocol (Canada )
CCS020 OLD SYSTEM (USA)
CCS021 NEW Protocol (Japan )

Het maakt niet uit welke je op de software instelt, maar om alle mogelijkheden te hebben zijn de servers met het nieuwe protocol aan te raden.

Samenvatting van DTMF Codes:

CCS repeater call: de vier cijfers van de user, eventueel aangevuld met de module van de repeater 12342 voor user 1234 module B (A=1 B=2 enz) (Of met UR CCS1234)

CCS disconnect = A (DTMF "A" toets)

Reflector disconnect = # (DTMF "#" toets)

Standaard reflector connect = ** (DTMF "**" twee maal ster toets)

DCS reflector: D#MM D = "D" toets, # = DCS reflector nummer, MM = 2 cijfers voor module 01 = A, 02 = B enz. (DTMF "D702" voor DCS007 module B Komt overeen met UR DCS007BL)

D-Plus: *#M = "*" toets, # = D-Plus reflector nummer, M = 1 letter voor de module. *001C voor D-Plus reflector REF001 C (Komt overeen met UR REF001CL)

XRF reflector: B#M B = "B" toets, # = Xreflector nummer, M = module 1 tot 5. Dus B0442 Voor xrf044 module B (Komt overeen met UR XRF044BL)

Let op: Laat bij twee dezelfde cijfers achter elkaar een kleine pauze tussen beide.

CCS verbindingen opzetten en verbreken via Yourcall UR

Connect naar de standaardreflector UR="L"

Connect naar een tegenstation UR="CCS99999" voor station met DTMF 9999 op de module 9

Disconnect UR="CCSA" net als DTMF "A"

Hoofdpagina over de reflectoren van D-star

Een reflector is een digitaal distributie kanaal welke gebruikt wordt om de digitale data van D-star systemen te distribueren.

REFLECTORS

Veel landen over de wereld beschikken over een reflector. Nederland heeft D-plus-Reflector 017 en DCS-reflector 07.
Een Reflector is een virtuele repeater op de gateway. De gateway is de datastroom via internet en door de ether, die alle fysieke D-Star Repeaters met mekaar verbind. Bekijk het systeem zoals een chatbox: een virtuele plek waar je samenkomt. Elke virtuele plek heeft een nummer. Reflector 017 is die voor Nederland. Belgie heeft Reflector 28. Afgekort is dat REF028. Nederlanders komen samen op REF017, Belgen komen samen op REF028, waar ter wereld ze zich ook maar bevinden.. Via een D-Star-repeater en je portabel of transceiver, of dongle, kan je je verbinden met zo’n reflector. Via internet kan je ook instappen op de gateway, mocht er geen digitale repeater in de buurt zijn… Er kunnen meerdere repeaeters (tot honderden) op zo’n reflector aansluiten. Zo ontstaat dan een virtuele plek waar je met mekaar normale QSO’s kan maken via een D-Star- repeater. Hang je je portabel of transceiver aan een laptop of PC dan kan je ook data gegevens uitwisselen: foto’s of files… Digitale SSTV is ook mogelijk… Allemaal wereldwijd via het D-Star netwerk van ether verbindingen en internet… Ook voor noodsituatie kan een reflector zijn diensten bewijzen.

Land DCS Reflector
Duitsland 001
World Wide 002
Zwitserland 003
Denemarken 004
UK 005
USA 006
Nederland 007

IRCDDB +

ircDDB is een IRC-based communication platform voor Amateur Radio D-Star Digital Voice netwerken voor het uitwisselen van routering en andere informatie tussen D-Star gateways.
ircDDB is een afkorting voor IRC-based Distributed DataBase.
ircDDB was een bestaande ontwikkel project van Michael, DL1BFF voordat het een onderdeel van het D-Star netwerk werd.

ircDDB maakt het voor prive D-star gateways mogelijk zonder tussenkomst van een trust-server te communiceren met andere gateways op het netwerk gebruik makend van het Callsign routing protocol.

ircDDB is een communication platform voor D-Star gateways - it is no trust system.

Meer info is te vinden op http://www.ircddb.net

Veranderingen

Veranderingen in de “privacy” regeling op ircddb.

Op het weekend van 18 tot 20 febr. 2011 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd op het ircddb netwerk en werden de “privacy”-regels enigzinds verstrengt. Hieronder een overzicht in “vraag-en-antwoord” vorm:

Wat is dat ircDDB netwerk precies ook al weer?

IrcDDB is een globaal systeem voor “call-sign routing”. Het maakt het mogelijk om een andere D-STAR gebruiker te kunnen bereiken zonder te weten waar dat die andere persoon zich precies bevindt.

+++Wat was het probleem?

Voor de werking van callsign routing houdt ircDDB een interne database bij van waar een gebruiker het laatst uitgezonden heeft. Deze informatie wordt automatisch verspreid tussen alle repeaters en is enkel intern in de repeaters gekend.

Maar, daarbovenop bestaan er een aantal websites die deze informatie ook op het internet ter beschikking stellen. Dit is de zg. “presentatie-laag”.
Het gaat hier vooral over twee verschillende websites: http://www.ircddb.net/live.htm en http://www.dstardb.com/

Deze websites geven informatie weer over waar een D-STAR gebruiker aan het uitzenden is. Deze informatie wordt in “real time” doorgestuurd vanuit het ircDDB netwerk naar een webpage. Eén van deze twee geeft ook historische informatie weer.

Gezien de Europese privacy-wetgeving is het echt niet zomaar toegelaten om “interne” informatie te verspreiden naat het publieke internet zonder uitdrukkelijk toestemming van de gebruiker. Daarom werd, na een klacht tegen één van deze websites, de privacy-regels verstrengd.

Wat is er nu veranderd?

Op 20 febr. 2011 werd een “opt-in” systeem ingevoerd op de presentatie-laag.

Praktisch wil dat zeggen dat men als D-STAR gebruik wenst dat zijn/haar informatie zichtbaar is op één van deze websites, dat men daar eerst de uitdrukkelijk toestemming moet voor geven.

Dit doet men als volgt:
- voor het TOELATEN van het verspreiden van uw callsign informatie via de presentatie-laag:
Stel uw D-STAR radio als volgt in en druk op de PTT:
your call: “VIS***ON” (“*” is een spatie)

- voor het VERHINDEREN van het verspreiden van uw callsign informatie via de presentatie-laag:
Stel uw D-STAR radio als volgt in en druk op de PTT:
your call: “VIS**OFF” (“*” is een spatie)

Heeft dit enig invloed op de call-sign routing zelf?

Nee. Deze instelling heeft enkel invloed op de PRESENTATIE van uw callsign routing op het publieke internet. Dit heeft GEEN invloed op de callsign routing zelf. Deze maakt gebruik van een interne database die niet publiek is.

Heeft dit invloed op de “last heared” information op repeaters en reflectors?

Nee. Deze pagina’s hebben niets te maken met ircDDB en met de callsign routing.

Heeft dit te maken met de informatie op http://dstarusers.org/ ?

Nee. Deze informatie is afkomstig van de “USroot” callsign routing systeem en staat los van de ircddb callsign routing.

Weblinks

Op deze pagina staan interessante WEBlinks, in de volksmond ook wel URL's genoemd.

DSTAR informatie

DSTAR-informatiepagina van PA1GF
DSTAR-informatiepagina van PE2MC

Webstream Dstar online ++

Webstreambeluisteren D-star PI1UTR
Luister naar DCS007B via Xreflector

LINUX

De volgende links zijn niet direct D-star gerelateerd, zij dienen als hulp bij het gebruik van het Linux besturingssysteem

Van Windows naar Linux
Linux voor beginners
Tijdschrift voor Raspberry Pi gebruikers
LINUX Shell introduction

Raspberry Pi

Controleer RPI versie

MODS

ID51 Mic mod<br />
<br />

SPRACHEXTRACTOR

Sprachextractor website

Sprachextractor demo 1

Sprachextractor demo 2

Android software

David (PD7L) heeft een Android applicatie geschreven waarmee de ircDDB link voor de Jonathan software op de hotspot ingesteld kan worden.
De applicatie is op te halen in de Android PlayStore. Zoek naar ircddb.
Een korte handleiding over het gebruik is te vinden op de website van David.

D-PRS

Er wordt op D-STAR vaak gediscussieerd over waarom iemand wel of niet zichtbaar is op aprs.fi. Om dat uit te zoeken kun je het beste te rade gaan bij de bedenker van D-PRS, AE5PL.

Enig zoeken leverde het volgende op, als eerste een beschrijving van D-PRS en vervolgens enige recente reacties van Pete, als je dat allemaal gelezen hebt zal het duidelijk zijn hoe je de verschillende sets moet instellen om op aprs.fi zichtbaar te zijn.

Onderstaande tekst komt van: http://www.aprs-is.net/DPRS.aspx

Beschrijving

D-PRS is de truc om Icom GPS informatie zoals die door Icom D-STAR apparaten wordt gegenereed in GPS mode, om te zetten in TNC2 geformatteerde APRS strings. Het is belangrijk op te merken dat D-PRS geen protocol maar een specificatie van een conversie is. D-STAR digitale spraak mode (DV mode) is een 4800 bps digitale data stroom zonder foutdetectie of correctie. Elke uitzending bestaat uit een RF header gevolgd door een 4800 bps stroom met bits. 3600 bps van de stroom is bestemd voor de AMBE gecodeerde spraak. De resterende 1200 bps wordt gebruikt voor synchronisatie en gebruiker-gedefinieerde mogelijkheden. Icom gebruikte deze gebruiker-gedefinieerde ruimte voor het doorgeven van radio berichten (simpele scherm berichten) en om seriële data door te geven.

Er is ongeveer 900 bps beschikbaar voor seriële data. Icom zag een mogelijkheid om GPS informatie in de seriële data in te voegen. Het was de bedoeling om het primaire doel van de DV mode, spraak uitzenden, te handhaven en tegelijkertijd een waardevolle onderliggende datastroom met GPS aan te bieden. Ik ontwierp D-PRS om deze GPS informatie op te pakken en te presenteren aan de APRS wereld. Met D-PRS is het niet meer nodig speciale speciale kaartsoftware te ontwerpen voor de unieke Icom GPS datastroom. Bedenk dat het gebruik door Icom van het data gedeelte voor GPS een Icom implementatie is, geen D-STAR specificatie. De D-STAR specificatie bestemd het data "sub-kanaal" maar schrijft niet voor wat er mee gedaan wordt.

Icom introduceerde een nieuwe GPS mode die GPS-A wordt genoemd, waarvan het format korter is en die een CRC bevat. Ik beval het gebruik van de GPS-A mode aan op apparaten die GPS-A aan kunnen, omdat een CRC betrouwbaarder is dan een XOR checksum en de waarschijnlijkheid van een fout die een enkele GPS-A regel verstoort kleiner is dan de waarschijnlijkheid van het verstoren van 3 regels in GPS mode.Een volledige beschrijving vab D-PRS werd gepresenteerd op de DCC conferentie in 2007 en staat op het D-PRS white paper. white paper.

D-PRS Interface is een Windows GUI applicatie waarmee een lokaal kaartprogramma kan lopen zodat je kunt zien wat er op je lokale frequentie gebeurt. Klik hier voor
voor meer informatie over D-PRS Interface.

Instellen van de set - GPS mode

Omdat er geen foutdetectie of correctie in het data sub kanaal zit, vereist D-PRS een bepaald berichtformaat voor sets in de GPS mode. Dit bericht moet hetzelfde zijn als wat er berekend is op de D-PRS Calculator pagina Alleen de RMC en GGA GPS strings worden in de GPS mode gebruikt. Stel je set zo in, dat alleen deze twee strings worden gebruikt.

Instellen van de set - GPS-A mode

Apparaten in de GPS-A mode hoeven hun GPS bericht niet in te stellen zoals het berekend is op de D-PRS Calculator pagina. In plaats daarvan moeten ze hun UNPROTO instellen op APInnn,DSATR* Bedenk dat het eerste gedeelte dat gewoonlijk het "unproto"of "bestemmings" veld wordt genoemd is afgeleid uit de APRS standaard voor Icom, API, gevolgd door de eerste 3 cijfers van het modelnummer van de set.

Bij portofoons (maar 2 cijfer), kun je eventueel de eerste letter na het modelnummer gebruiken (92AD wordt dan API92,DSTAR* of API92A,DSTAR*).

Let op het is belangrijk dat UNPROTO geen spaties bevat en dat het alleen ",DSTAR*"als de enige digipeater in het pad bevat. Het sterretje (*) na "DSTAR"is ook verplicht.

GPS-A Mode
UNPROTO instellingen
Set UNPROTO
IC-2820 API282,DSTAR*
IC-7100 API710,DSTAR*
IC-80 API80,DSTAR*
IC-9100 API91080,DSTAR*
IC-92 API92,DSTAR*
ID-31 API31,DSTAR*
ID-51 API51,DSTAR*
IC-5100 API510,DSTAR*
ID-880 API880,DSTAR*

Voorzichtig: Sommige browsers voegen een spatie toe aan UNPROTO als die geselecteerd wordt om in je software te copiëren. Neem deze volgspatie niet mee bij het copiëren in je software. Als je direct van een pagina wilt copiëren ga dan hier heen om de UNPROTO te "berekenen"

Instellen van de set - Alle Modes

Bakens dienen niet vaker dan om de 5 minuten uitgezonden te worden ''(in Nederland zetten we het automatisch uitzenden van bakens uit, het verstoort het verkeer op het netwerk)''. Als je met spraak actief bent, zet dan het baken uit, omdat je bij elke uitzending de GPS informatie wordt uitgezonden als GPS of GPS-A aan staat.Als je in het bereik van een repeater bent, zet dan URCALL op CQCQCQ, RPT1 op de repeatercall en RPT2 op de gatewaycall (repeatercall met "G"op de achtste positie). Hierdoor komt je datastroom op de gateway aan maar gaat niet verder. De meeste D-STAR repeaters hebben nu D-PRS ingevoerd op hun gateway. Je hoeft niet bij het netwerk geregistreerd te zijn om dit te laten werken.

reactie AE5PL 2013-06-29 04:57

De 880 stuurt het bericht op het display niet mee als onderdeel van van de GPS

data (om onbekende redenen werd dit bij dit model verwijderd). Om DPRS bij dit

model te gebruiken moet je GPS-A mode gebruiken en het ondersteunt de hoogte

weergave niet. Latere modellen (de 31 en 51 portofoons) ondersteunen

hoogteweergave in GPS-A mode wel.

De D-PRS specificatie (waarvan ik de auteur ben) werd ontworpen om Icoms eigen

gebruik van het "ongebruikte" data deel van de DV gegevensstroom heen (de

"seriële" data is is ingebed in dat ongebruikte del deel van de bitstroom). Het

sleutelwoord is "eigen" wat betekent dat ze er mee kunnen doen wat ze willen. Ze

zijn gestopt met het invoegen van de display mededeling in de GPS mode met het

model 880 maar hebben de hoogte niet in de de GSP-A mode toegevoegd tot het model 31.

Ze hebben de mogelijkheid voor verschillende stations identificaties in GPS-A mode

toegevoegd bij het model 31 zodat de uniekheid en gelijkheid waarvan D-PRS gebruik

maakt verbroken kan worden door de nieuwste apparaten verkeerd te programmeren.

Icom heeft heeft de D-PRS specificatie niet ontworpen en ze doen s=zo nu en dan

dingen zoals hierboven beschreven die de functionaliteit van hun apparaten

vermindert met betrekking tot D-PRS en niet Icom software. Ik geloof dat de meeste

van deze fouten en veranderingen eenvoudig te wijten zijn aan een gebrek aan

begrip bij de Icom ontwerpers omdat hun aandacht meer nijgt naar de hardware en

D-STAr specifieke aspecten van de appara6ten.

reactie AE5PL 2013-06-29 10:31

aprs.fi is een database server die alles vastlegt wat hij ziet op APRS-IS (hij

heeft andere feeds maar ruwe data uit D-STAR er daar niet bij).Lees mijn

uitspraken over over D-PRS en specifieke veranderingen in de 880 waardoor GPS mode

niet zichtbaar wordt op APRS-IS. Als sommige software de specificaties voor D-PRS

als IGate niet volgt, dan zal die software zeker verkeerde caalsingns ,

verminkte paketten enz, invoeden in APRS-IS. De D-PRS specificatie werd met een

reden bedacht: om APRS-IS te beschermen en om nauwkeurige APRS vertaling van de

Icom GPS (en GPS-A mode) mogelijk te maken.

reactie AE5PL 2013-06-29 10:39

IGate software op de meeste G2 repeaters doet de juiste vertaling van GPS en GPS-A

modes naar APRS (dat is wat D-PRS is: de specificatie van Icom GPS en GPS-A data

naar APRS). DStarmonitor (op de meeste G2systemen) heeft altijd voldaan aan de D-

PRS specificatie en op de juiste wijze zowel GPS als GPS-A mode vertaald.

De G4KLX software stuurde in het verleden slechte pakketten naar APRS-IS (niet iets

om trots op te zijn) ik weet niet of dat ooit gerepareerd is om weer te voldoen

aan de D-PRS specificatie.

Raspberry

Handleiding om Raspberry Pi te gebruiken met iPhone (Tethering)

door Loet PJ2LS

Het gereedmaken van de Raspi voor het gebruik met de iPhone

Zorg ervoor dat de iPhone niet is aangesloten op de USB poort.

Open een terminal of SSH naar de raspi

Sudo apt-get install gvfs ipheth-utls

Sudo apt-get install libimobiledevice-utls gvfs-backends gvfs-bin gvfs-fuse

Kijk nu naar de beschikbare interfaces met ifconfg –s

Iphone_instellen_op_de_RasPi_1.jpg

Zet nu je personal hotspot aan in de iPhone en plug het in de USB poort van je raspi.

Nu het commando ifconfg –s

Iphone_instellen_op_de_RasPi_2.jpg

Je raspi moet nu gekoppeld zijn met de iPhone, disconnect de Iphone en ga door met de volgende setngs voor hotswapping.

Sudo nano /etc/network/interfaces

vul het onderstaande in, sla het op met CTRL O gevolgd door ENTER, Sluit af met CTRL X</span]].

Iphone_instellen_op_de_RasPi_3.jpg

Sudo apttude install ifuse

Sudo mkdir /media/iPhone

Sudo nano /lib/udev/iphoneconnect

Voer het onderstaande nu in:

?!/bin/bash

Umount /media/iPhone #when the iPhone is unplugged, it is not automatcally unmounted.

Ifuse /media/iPhone

Ipheth_pair

sla het op met CTRL O gevolgd door ENTER, Sluit af met CTRL X.

sudo chmod 755 /lib/udev/iphoneconnect

sudo nano /lib/udev/rules.d/90-iphone-tether.rules

het onderstaande moet er nu zo uitzien

? udev rules for setngs correct confguraton and pairing on tethered iPhones

ATTR {idVendor} !=”05ac”, GOTO=”ipheth_rules_end”

? Execute pairing program when appropriate

ACTION==”add”, SUBSYSTEM==”net”, ENV, {ID_USB_DRIVER}==ïpheth””,

SYMLINK+=”iphone”, RUN+=”iphoneconnect”

LABEL=”ipheth_rules_end”

Afsluiten met CTRL X

Dit was het en nu de Personal Hotspot aanzeten, zet ook de WIFI van de iPhone uit

Sluit de iPhone aan op de USB poort.

Iphone_instellen_op_de_RasPi_4.jpg

Xastir, zie wat APRS doet

Uit de Dstar ronde van dinsdag 16 december 2014 20:21

door PE1KZU

Schermafbeelding_2014-12-13_om_11.59.30.png

Xastir, een prachtig APRS programma voor de Raspberry Pi

Type in LXTerminal;

- sudo apt-get update

- sudo apt-get upgrade

- sudo apt-get install xastir

3STAR desktop

Uit de Dstar ronde van dinsdag 09 december 2014

door PE1KZU

3Star_desktop+.png

Installatieprocedure voor bovenstaande;

1a. Installeer Gpredict (satelliet monitor);

sudo apt-get install gpredict

Cairo Dock

Uit de Dstar ronde van dinsdag 09 december 2014

door PE1KZU

Cairo Dock (een mooi dock voor je favoriete apps);

- sudo apt-get update

- sudo apt-get upgrade

- sudo apt-get install xcompmgr

- sudo apt-get install cairo-dock cairo-dock-plug-ins

- verberg taakbalk; rechter muisknop –> Panel Settings -> Advanced -> Automatic hiding -> selecteer "Minimise panel when not in use"

- type in LXTerm; xcompmgr &

- selecteer in menu "System Tools" -> Cairo-Dock (no OpenGL)

(automatisch opstarten van Cairo-Dock)

- klik met rechter muisknop op het Dock -> Cairo-Dock->run at startup

- type in LXTerm;

cd ~/.config/autostart

nano cairo-dock.desktop

- wijzig;

Exec=cairo-dock in Exec=cairo-dock -c

- sla bovenstaande op

- type in LXTerm;

lxshortcut -o ~/.config/autostart/xcompmgr.desktop

- voeg toe;

achter [Name:] X Composiet Manager

achter [Command:] xcompmgr

klik op [-> OK]

- herstart de Raspberry Pi

Handleiding voor installatie van een TP-Link WiFi dongle

uit de Dstar ronde van 9 dec 2014

door PA4TJ

een webpagina met uitleg

Handige menu's onder "rechter muisknop" in 3STAR.

Uit de Dstar ronde van 2 december 2014

door PE1KZU

Om deze menu's in te schakelen, klik met rechter muisknop op het bureablad,

kies geavanceerd en selecteer "Toon menu's versterkt…"

Openbox.png

Nadat bovenstaande is uitgevoerd, klik in het KLXtool-hoofdmenu met de rechter

muisknop op de menu-balk en selecteer "Laag -> Altijd onderop"

Openbox-laag.png

xchat instellen voor het monitoren van het openQuad netwerk

Uit de dstar ronde van 25 nov 2014

Hoe kan ik xchat instellen voor het monitoren van het OpenQuad netwerk?

Zie de onderstaande beknopte handleiding;

(Via VNC/HDMI beeldscherm);

- start Xchat IRC dmv het icoon op het Bureaublad

- vul in het “Xchat: Network List” je callsign in bij “Nick name”, “Second Choice”, “Third choice” en “User name”. Let op dat je de underscore strepen “_” en “__” niet verwijderd.

Deze dienen achter resp “Second choice” en “Third choice” geplaatst te worden.

- klik vervolgens op de “Plus toets; + Add” en verander “New Network” in “OpenQuadNet”.

- klik nu op de toets “Edit” en verander “newserver/6667” in “rr.openquad.net/9007”

- selecteer “Use global user information” en “Auto connect to this network at startup”

- vul bij Favorite channels in #dstar

- klik op de toets “x Close”

- klik op de toets “=(| Connect”

Succes!

Overclocken zonder garantieverlies

Uit de Dstar ronde van 4 november 2014

Op onderstaande {Engelstalige) website een uitleg over
het overklokken zonder garantieverlies vanuit rasp-config

Raspi-config_overclock.png

http://www.raspberrypi.org/introducing-turbo-mode-up-to-50-more-performance-for-free/

Heb je je taakbalk verwijderd? Krijg je hem niet meer terug?.

Uit de Dstar rone van 2 sep 2014

De eenvoudigste manier om dit op te lossen is door verwijderen van /home/pi/.config/lxpanel op de Raspberry Pi.

Hiervoor dien je een terminalverbinding te openen met de Raspberry Pi (bv putty) en in te loggen als gebruiker "pi".

Type vervolgens "rm -r /home/pi/.config/lxpanel"

Dit commando verwijderd de directory "lxpanel", maar door de Raspberry Pi opnieuw op te starten zal deze directory weer door het OS aangemaakt worden.

Installeren van Xchat op Raspberry Pi.

Uit de Dstar ronde van 5 aug 2014

- Voer onderstaande commando's uit vanuit de LXterminal

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install xchat

- Het programma xchat is na installatie te vinden in het Raspberyy "Start Menu" onder "Other – X chat"

- Nadat xchat is opgestart dient het eerst geconfigureerd te worden;

Vervang onder "User information" alle "pi" text door je eigen unieke naam. Handhaaf wel de "_" streepjes. IRC heeft voor communicatie unieke naamreeksen nodig.

Vervolgens klik je op "+ Add" en wijzig "New Network" in "Openquad net"

Daarna klik je op "Openquad net" en vervolgens op "Edit"

In het nieuw venster klik je weer op "+ Add"

Type nu 107.191.118.136/9007

In het vakje "Favorite channels" voeg je toe "#dstar"

Hierna ben je klaar en klik je op "Close"

Om nu verbinding te maken klik je rechtsonderin het venster op "Connect"

- Het is ook mogelijk om via de webbrowser mee te kijken;

www.openquad.net

klik op "CENTRAL SERVER"

klik op "QNETMON"

klik op "CONNECT"

klik onderin op TABblad "#dstar"

- Succes!

Nederlandse RATflector.

Uit de Dstar ronde van 29 juli 2014

door PE1KZU

D-Rats is een terminal applicatie waarmee zowel via het internet als via D-Start tranceivers tekstberichten verstuurd kunnen worden. De software kan opgehaald worden vanaf de WebSite http://www.d-rats.com Er is een client applicatie voor Windows, Linux en Apple De Nederlandse D-Rats server is dcs007.xreflector.net. De poort is 9000

Instellen van de Nederlandse Rat server gaat als volgt:

Klik op Bestand Preferences Radio Add

kies voor:

type: Network

Host Address: dcs007.xreflector.net

Poort: 9000

Wachtwoord: leeg laten

kies voor: Add

In het instellingen scherm alle poorten uitvinken behalve de zojuist aangemaakte.

vervolgens kun je een aantal Channels aanmaken:

Join Channel

voor de ronde op dinsdag geef je op: #DSTAR-ronde

voor algemeen maak je een tweede aan: #DCS007

RAT007.png

Procedure voor het toevoegen van open-ircddbgateway (rr.openquad.net) aan 3STAR configuratie.

Uit de Dstar ronde van 15 jul 2014

open een terminalverbinding met de Raspberry Pi, bij gebruik van VNC kan hiervoor de op het bureablad aanwezige LXterminal worden gebruikt.

zorg dat de G4KLX software is gestopt (sluit de repeater en ircddbgateway vensters)

gebruik de nano editor om de configuratie aan te passen, alsvolgt;

sudo nano /etc/ircddbgateway

ga met pijltoetsen omlaag en pas de volgende regels alsvolgt aan;

ircddbEnabled=1

ircddbHostname=rr.openquad.net

ircddbUsername=<jouw_callsign>

ircddbPassword=<hier niets invullen>

druk <CTRL>-X

druk Y

druk <ENTER>

Herstart (reboot) nu de Raspberry Pi door intypen van

sudo reboot

Na de herstart duurt het ongeveer een minuut voordat je hotspot verbonden is met het ircDDB systeem via openquad.net

verslag 30 dec http://www1.nlreflector.nl/index.php/d-star-ronde/163-samba-rpi